I. Informácia

 

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vírusovou infekciou COVID-19

Dôležitá informácia:

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy odborného podujatia KONFERENCIA SLOVENSKEJ KOOPERATÍVNEJ SKUPINY PRE NÁDORY HLAVY A KRKU, 1. – 2. 4. 2022 v hoteli Jánošík, Liptovský Mikuláš a v súvislosti s prijatým novým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Liptovský Mikuláš bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

 

*Kompletne zaočkovaní
- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.