Kontakt

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava

Kontaktná osoba
Mgr.Viera Kubalíková

Senior project manager

mobile: + 421 (911) 454 291
viera.kubalikova@tajpan.com