Program

Stiahnuť program v pdf

 

 

PIATOK 1. 4. 2022        
16.45  SCHÔDZA VÝBORU PRED OTVORENÍM      
17.00 – 18.30  OTVORENIE KONFERENCIE 
Úvodné slovo (Patrik Štefanička, UNB Petržalka) 
     
17.05 – 18.30 I. Sledovanie pacientov s nádormi hlavy a krku po ukončení primárnej liečby      
 
1. Dlhodobá starostlivosť o pacientov s nádormi hlavy a krku po absolvovaní onkologickej liečby
(Beáta Mladosievičová, LF UK BA)
     
 
2. Sledovanie pacientov po kuratívnej liečbe, odporúčania a náš prístup 
(Patrik Štefanička, UNB Petržalka)
     
 
3. Konsenzus České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku pro sledování pacientů po kurativní léčbě
(Jan Klozar,FN Motol, Praha) 
     
 
4. Diskusia k príprave konsenzu SKSNHK pre sledovanie pacientov po kuratívnej liečbe
(Patrik Štefanička, UNB Petržalka, Pavol Dubinský, VOÚ, Klaudia Gočárová, OÚSA) 
     
18.30 -19.00  PLENÁRNE ZASADNUTIE ČLENOV KOOPERATÍVNEJ SKUPINY      

 

SOBOTA 2. 4. 2022

       
8.00 – 9.00 II. Nemelanómové kožné nádory v oblasti hlavy a krku      
  1. Regionálne metastazujúci kožný skvamocelulárny karcinóm hlavy a krku
 (Patrik Štefanička, UNB Petržalka)
     
  2. Indikácie rádioterapie
 (Gabriela Barilíková, Marek Marinčák - VOÚ)
     
  3. Nové možnosti systémovej liečby 
(Dagmar Sorkovská - OÚSA)
     
9.00 – 10.30 III. Technológie      
  1. Využitie MR v diagnostike nádorov hlavy a krku. 
(Katarína Sláviková, UNB Petržalka) 
     
  2. Perioperačné využitie ultrasonografie v chirurgii nádorov hlavy a krku. 
(Milan Almáši, VOÚ)
     
  3. 3D plánovanie pri rekonštrukčných operáciách 
(Rastislav Slávik, BB)
     
  4. Doplnenie technológie v radiačnej onkológii a nové možnosti rádioterapie (Pavol Dubinský, VOÚ)      
  5. Umelá inteligencia v onkológii
(Vladimír Vojtek, VOÚ)
     
  Prestávka 15 min.      
10.45 – 11.45 IV. Liečba krehkého pacienta      
  1. Hodnotenie celkového stavu a komorbidity
 (Jana Boboková, OÚSA)
     
  2. Optimalizácia rádioterapie
(Michaela Švajdová, MOÚ Brno)
     
  3. Možnosti systémovej liečby
(Juraj Beniak, POKO Poprad)
     
11.45 – 12.45 V. Systémová liečba      
  1. Konkomitantná cisplatina troj-týždenne verzus cisplatina týždenne
 (Andrea Ligačová, OÚSA)
     
  2. Prehľad imunoterapie
 (Klaudia Gočárová, OÚSA)
     
  3. IAP inhibítor xevinapant v terapii lokálne pokročilého karcinómu hlavy a krku 
(Lenka Kostková, MERCK)
     
12.45 OBED