Úvod

 

 

 

Vážení kolegovia,

V mene organizačného výboru si Vás dovoľujeme pozvať na 3. konferenciu Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, ktorá sa bude konať 1.4.-2.4.2022 v Liptovskom Mikuláši v Hoteli Jánošík a nadviazať tak po ročnej pauze na predchádzajúce stretnutia a spoluprácu.

Jednou z hlavných tém konferencie je sledovanie pacienta po absolvovaní kuratívnej liečby. Problematike bude venovaný celý blok v piatok popoludní so širšou moderovanou diskusiou s cieľom vypracovať konsenzuálne odporúčanie pod záštitou Kooperatívnej skupiny. Ďalšími témami sú nemelanómové kožné malignity v oblasti hlavy a krku, liečba krehkého pacienta a nové technológie.

Zároveň by sme sa radi stretli s členmi Kooperatívnej skupiny na plenárnom zasadnutí.

Pozvanie na aktívnu účasť opäť prijal aj profesor Jan Klozar (Praha), ktorý určite prispeje k výmene odborných skúseností.

Veríme, že epidemiologická situácia v tomto náhradnom, strategicky zvolenom termíne umožní zorganizovať konferenciu aj s osobnou účasťou a bude prínosom pre nás všetkých.

 

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
za organizačný výbor SKSNHK