Registračné poplatky

Online registrácia bola ukončená

 

  do 15.12.2019 po 15.12.2019
člen Slovenskej kooperatívnej skupiny 0 € 0 €
nečlen Slovenskej kooperatívnej skupiny 25 € 30€

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov, materiály kongresu a konferenčné občerstvenie.

 

Číslo účtu na úhradu registračných poplatkov:   

IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018

Variabilný symbol : 24012020

Informácia pre prijímateľa : meno a priezvisko - za koho je registrácia platená